Regulamin realizacji umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie

Wspólna realizacja zleceń przez wykonawców połączonych umową konsorcjum działającego pod firmą Spółdzielni EXPATEAM wymaga ustanowienia zakresów odpowiedzialności oraz stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami. Regulamin realizacji umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie reguluje między innymi takie kwestie jak rola Spółdzielni jako lidera konsorcjum, zasady odpowiedzialności solidarnej uczestników oraz zasady prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej…

Drugi regulamin realizacji umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie
Uchwała Zarządu z dnia 31.05.2013