Regulamin działalności zarobkowej Spółdzielni

Spółdzielnia jest organizacją, której zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej w celu przysparzania korzyści swoim członkom. Sposób realizacji tego celu może być jednak różny. Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w realizacji kontraktów na zasadzie umów wspólnego przedsięwzięcia, korzystać z pośrednictwa Spółdzielni lub być przez nią zatrudnieni. Regulamin działalności zarobkowej wymienia możliwe formy współpracy i ustala zasady na jakich się one opierają..

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 15.04.2014
Drugi Regulamin działalności zarobkowej Spółdzielni