Informacja o firmie

Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa EXPATEAM istnieje od 2006 i jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer wpisu w KRS: 0000261100

Siedziba
ul. Armii Krajowej 51A
59-900 Zgorzelec

Zarząd
Aktualnie zarząd Spółdzielni jest pełniony jednoosobowo przez prezesa;
Prezes zarządu – Waldemar Kościukiewicz

Rada Nadzorcza
Władysław Szurek
Leszek Ferszka
Sławomir Kozłowski
Wilhelm Sojka