Kategoria: Informacje prawne o firmie

Zaświadczenia firmowe

 • Autor admin
 • wtorek, 12 października 2021
 • Informacje prawne o firmie
Pracujemy legalnie. Dokładamy najwyższej staranności, aby nasza działalność była prowadzona transparentnie i w zgodzie z prawem. W ponad 16-letniej historii naszej firmy nigdy nie zostały na nas nałożone jakiekolwiek sankcje karne. Nigdy też nie zostaliśmy pozwani do sądu ani przez żadnego z naszych pracowników, partnerów lub kontrahentów. O rzetelności i naszej firmy świadczą miedzy innymi […]

Informacja prawna

 • Autor admin
 • wtorek, 12 października 2021
 • Informacje prawne o firmie
KRS Spółdzielnia EXPATEAM powstała w roku 2006 i jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer wpisu w KRS: 0000261100 Zarząd Aktualnie zarząd Spółdzielni jest pełniony jednoosobowo przez prezesa; Waldemar Kościukiewicz (prezes zarządu) Rada Nadzorcza Władysław Szurek Leszek Ferszka Sławomir Kozłowski Wilhelm Sojka Numer indentyfikacji podatkowej PL6151952693 Konto: (PLN)  […]

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3.000.000 €

 • Autor admin
 • sobota, 28 listopada 2020
 • Informacje prawne o firmie
Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa EXPATEAM posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykupioną w firmie ubezpieczeniowej COLONADE. Polisą są objęci członkowie Spółdzielni jak również członkowie Stowarzyszenia „Praca bez Granic”, które jest zbiorowym członkiem Spółdzielni EXPATEAM (członkostwo w tym stowarzyszeniu jest niezbędne, aby podlegać ochronie w ramach tej polisy). Wartość polisy wynosi 3.000.000 € w zakresie szkód majątkowych […]

Informacja finansowa

 • Autor admin
 • sobota, 21 listopada 2020
 • Informacje prawne o firmie
Dane finansowe Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM ROK 2019 Przychody: 13.216.884,10 PLN Suma bilansowa: 4.674.165,31 PLN Nadwyżka finansowa: 174.725,58 PLN