Kategoria: Regulaminy wewnętrzne

Statut Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM

 • Autor admin
 • wtorek, 12 października 2021
 • Regulaminy wewnętrzne
Statut jest dokumentem założycielskim Spółdzielni, który ustala zasady jej działania, sposób sprawowania zarządu i przedmiot działalności. Na podstawie Statutu dokonany został wpis Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sadowego STATUT (tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.08.2013)    

Regulamin realizacji umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie

 • Autor admin
 • wtorek, 12 października 2021
 • Regulaminy wewnętrzne
Wspólna realizacja zleceń przez wykonawców połączonych umową konsorcjum działającego pod firmą Spółdzielni EXPATEAM wymaga ustanowienia zakresów odpowiedzialności oraz stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami. Regulamin realizacji umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie reguluje między innymi takie kwestie jak rola Spółdzielni jako lidera konsorcjum, zasady odpowiedzialności solidarnej uczestników oraz zasady prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej… Drugi regulamin realizacji umów wspólnego przedsięwzięcia […]

Regulamin działalności zarobkowej Spółdzielni

 • Autor admin
 • wtorek, 12 października 2021
 • Regulaminy wewnętrzne
Spółdzielnia jest organizacją, której zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej w celu przysparzania korzyści swoim członkom. Sposób realizacji tego celu może być jednak różny. Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w realizacji kontraktów na zasadzie umów wspólnego przedsięwzięcia, korzystać z pośrednictwa Spółdzielni lub być przez nią zatrudnieni. Regulamin działalności zarobkowej wymienia możliwe formy współpracy i ustala zasady na […]

Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia (usługi dla rolnictwa i hodowli)

 • Autor admin
 • wtorek, 12 października 2021
 • Regulaminy wewnętrzne
Usługi dla rolnictwa i hodowli, w tym w pierwszej kolejności usługi udojowe na farmach krów mlecznych są ważnym obszarem działalności Spółdzielni EXPATEAM. Obsługa zwierząt hodowlanych musi odbywać się w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Taki system pracy trudno jest pogodzić z takimi ograniczeniami jak praca w niedziele, święta […]