Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia (usługi dla rolnictwa i hodowli)

Usługi dla rolnictwa i hodowli, w tym w pierwszej kolejności usługi udojowe na farmach krów mlecznych są ważnym obszarem działalności Spółdzielni EXPATEAM. Obsługa zwierząt hodowlanych musi odbywać się w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Taki system pracy trudno jest pogodzić z takimi ograniczeniami jak praca w niedziele, święta czy w porze nocnej, jakie wynikają z zatrudnienia etatowego. Z tego powodu popularność zyskało wykonywanie tej działalności na podstawie umów o świadczenie usług, których wykonawcami są osoby pracujące na podstawie działalności gospodarczej. W celu realizacji takiego zlecenia konieczne jest jednak współdziałanie przynajmniej kilku dojarzy, którzy w skoordynowany sposób zapewniają nieprzerwaną obsługę klienta. Zasady takiej współpracy precyzuje Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia  (usługi dla rolnictwa i hodowli).

Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia (usługi dla rolnictwa i hodowli)
Uchwała Zarządu z dnia 01.10.2013