Ankieta kwalifikacyjna dla elektryków

Czy potrafisz wykonywać niżej wymienione prace elektryczne?
Oceń w skali od 0 do 5 swoje umiejętności fachowe w poniższych dziedzinach – 0 gwiazdek oznacza, że nigdy dotąd nie wykonywałeś tych zadań, natomiast 5 gwiazdek, że czujesz się w tym ekspertem).

  INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA (do 1kV)

  Wykonywanie instalacji elektrycznej nN i montaż osprzętu w budynkach mieszkalnych

  Wykonywanie instalacji elektrycznej nN i montaż osprzętu w przemyśle

  Układanie głównych (grubych) kabli zasilających niskiego napięcia

  Budowa systemowych tras kablowych

  Montaż i podłączanie szaf rozdzielczych niskiego napięcia

  Montaż i uruchomienie oświetlenia w systemie KNX/EIB

  Montaż i serwisowanie urządzeń mechatronicznych

  Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji niskiego napięcia

  Projektowanie instalacji elektrycznych nN w budownictwie  INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

  instalacje sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

  instalacje antenowe, urządzenia telewizji kablowej i monitoringu

  Instalacje domofonowe, przyzywowe, kontroli dostępu

  Systemy alarmowe, sygnalizacji włamania i napadu

  Okablowanie sieci teleinformatycznych

  Układanie i łączenie kabli światłowodowych

  Montaż i łączenie szaf rozdzielczych instalacji niskoprądowych  INSTALACJE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA (powyżej 1kV do 60kV)

  Układanie kabli SN, wykonanie muf kablowych

  Montaż i remont urządzeń rozdzielni średniego napięcia

  Wykonywanie pomiarów kabli i urządzeń średniego napięcia  SIECI ENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA (powyżej 60kV)

  Montaż, konserwacje i naprawy linii przesyłowych wysokiego napięcia

  Montaż, konserwacje i naprawy rozdzielni wysokiego napięcia

  Montaż, konserwacje i naprawy linii przesyłowych wysokiego napięcia


  Czy posiadasz certyfikat przeszkolenia pierwszej pomocy?

  Czy posiadasz uprawnienia na podesty ruchome (zwyżki)?

  Czy posiadasz aktualne uprawnienia elektryczne, jakie?

  Twoje imię i nazwisko?