Współpraca z wykonawcami zleceń budowlano-montażowych

Spółdzielnia EXPATEAM od wielu lat działa na rynku niemieckim jako podwykonawca prac elektrycznych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych.  Prace na budowach są wykonywane z powierzonego materiału na zlecenie generalnych wykonawców branżowych. Do wykonania prac angażowane są małe lub średnie polskie firmy wykonawcze albo zespoły złożone z fachowców działających jako przedsiębiorcy jednoosobowi.

Współpraca na podstawie umowy konsorcjum

Kontrakty z klientami podpisuje Spółdzielnia EXPATEAM.  Uczestnictwo partnerów opiera się na umowie wspólnego przedsięwzięcia zawartej ze Spółdzielnią. Na podstawie takiej umowy wykonawcy wraz ze Spółdzielnią EXPATEAM wchodzą w skład konsorcjum, którego celem jest realizacja kontraktu pod firmą Spółdzielni, ale na wspólny rachunek.

Zadaniem Spółdzielni jako lidera konsorcjum oprócz zawarcia kontraktu z klientem jest prowadzenie spraw formalno-prawnych i rozliczeniowych. Do partnerów należy fachowe wykonawstwo.

Rozliczenia finansowe są oparte na przejrzystym rachunku przychodów i rozchodów, a dokumenty źródłowe są na bieżąco udostępniane do wglądu partnerów. Każda budowa podlega odrębnemu rozliczeniu. Spółdzielnia nie obciąża partnera żadnymi kosztami własnymi – pobiera jedynie swoje wynagrodzenie, które jest z góry określone jako % od przerobu.

Rozliczenia z klientem wynikają z podpisanego z nim kontraktu i mogą nieco różnić się na różnych budowach, ale najczęstszą regułą jest prowadzenie na bieżąco obmiarów wykonywanych robót i fakturowanie w cyklu mniej więcej 2-tygodniowym z kilkunastodniowym terminem płatności. W uzasadnionych sytuacjach Spółdzielnia może wypłacać partnerom zaliczki a konto zafakturowanych przychodów jeszcze przed otrzymaniem płatności od klienta.

W/w zasady współpracy reguluje szczegółowy regulamin:
www.expateam.com/downloads/2-regulamin-kontraktow.pdf

Ze standardowymi warunkami umowy konsorcjum można się zapoznać tutaj:
http://www.expateam.com/downloads/arge-02-2019P.pdf

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czym jest konsorcjum?
2. Jakie są prawa i obowiązki uczestników konsorcjum?
3. Kto sprawuje kierownictwo i na czym polega rola lidera konsorcjum?
4. Jak odbywają się rozliczenia finansowe?
5. Jak wygląda opodatkowanie?
6. Jaki jest status pracowników zatrudnianych przez uczestników konsorcjum?
7. Porównanie współpracy w ramach konsorcjum z zatrudnieniem
podwykonawców przy działalności budowlano-montażowej.