Ochrona danych osobowych

Abyśmy mogli podjąć współpracę musimy posiadać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Prosimy o udzielenie zgody za pośrednictwem poniższego formularza.
 
Jeżeli w przeszłości udzieliłeś nam zgodę na przetwarzanie danych możesz ją za pomocą poniższego formularza również odwołać.
   Prosimy podać poniższe dane w celu poprawnej identyfikacji

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)informujmy, że:
  1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  wyrażonej powyżej, jest Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa EXPATEAM z siedzibą w Zgorzelcu
  (59-900), przy ul. Armii Krajowej 51A , tel.: 75 77 16034, adres e-mail: info@expateam.com
  2. Celem zbierania danych jest proces rekrutacji pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o
  naborze.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do procesu rekrutacji.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG) lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania rekrutacyjnego.