Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa EXPATEAM

Jesteśmy organizacją, która pomaga małym i średnim firmom w świadczeniu usług na skalę międzynarodową. W centrum naszego zainteresowania niezmiennie od lat znajdują się usługi budowlano-montażowe na terenie Niemiec:

Instalacje elektryczne
Instalacje ciepłownicze i sanitarne
Budownictwo ogólne (stany surowe, prace wykończeniowe, elewacje)

Korzyść ze współpracy ze Spółdzielnią EXPATEAM polega na możliwości uczestnictwa w realizacji kontraktów zagranicznych przy wsparciu naszych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku niemieckim. Dzięki współpracy z nami uzyskasz pomoc w kwestii bariery językowej i lokalnych formalności, sporządzania kosztorysów i ofert, rozliczeniach wykonywanych robót, korespondencji techniczna i handlowej itp. Zapewniamy także referencje i zaplecze finansowe. Nasi partnerzy mogą skoncentrować się na tym, na czym znają się najlepiej – czyli na sprawach technicznych i organizacyjnych na budowie. Dzięki współpracy ze Spółdzielnią EXPATEAM działalność na rynku niemieckim przebiega bezpiecznie i na dogodnych warunkach ekonomicznych.

Obok branży budowlano-montażowej świadczymy także usługi udojowe na farmach mlecznych oraz międzynarodowe pośrednictwo pracy i udostępnianie personelu.

Misją naszej firmy jest uczestnictwo jako organizacja w zjawisku migracji zarobkowej na obszarze Unii Europejskiej. Wierzymy, że wnosimy w ten sposób nasz skromny wkład w tworzenie wspólnego europejskiego rynku pracy i usług oraz przyczyniamy się do integracji Narodów Europy.

Nasz statut i sposób działania daje szerokie możliwości zarobkowania i robienia interesów za granicą tak dla osób zainteresowanych osobistym wykonywaniem pracy jak i dla przedsiębiorców. Jesteśmy otwarci na współpracę w każdej dziedzinie związanej z transgranicznym przepływem usług na obszarze krajów Europy.