Informacja finansowa

 

Dane finansowe Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM

Rok 2019

Przychody: 13.216.884,10 PLN
Suma bilansowa: 4.674.165,31 PLN