Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3.000.000 €

Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa EXPATEAM posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykupioną w firmie ubezpieczeniowej COLONADE. Polisą są objęci członkowie Spółdzielni jak również członkowie Stowarzyszenia „Praca bez Granic”, które jest zbiorowym członkiem Spółdzielni EXPATEAM (członkostwo w tym stowarzyszeniu jest niezbędne, aby podlegać ochronie w ramach tej polisy).

Wartość polisy wynosi 3.000.000 € w zakresie szkód majątkowych i osobowych.