Informacja finansowa

 

Dane finansowe Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM

Rok 2022

Przychody: 18.793 tys. PLN
Suma bilansowa: 6.298 tys. PLN