Informacja finansowa

 

Dane finansowe Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM

Rok 2020

Przychody: 15.621.386,34 PLN
Suma bilansowa: 4.874.165,31 PLN