Klinika Uniwersytecka w Tübingen, Kampus mieszkaniowy dla studentów i personelu (Instalacja elektryczna)

Zakres prac:
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, uziemiania i wyrównanie potencjału, szafy rozdzielcze, instalacje niskoprądowe. (wykonanie prac z powierzonego materiału)
Orientacyjny nakład robocizny:
5600 R-G
Status zlecenia:
prace w realizacji od 01.2024