KORONAWIRUS – PRZEPISY NIEMIECKIE

PRZEPISY NIEMIECKIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Stan 11.2021

W celu ograniczenia zakażeń w Niemczech stosuje się tzw. zasadę 3G (geimpft/genesen/getestet = zaszczepiony/ozdrowiały/przetestowany). Ta zasada oznacza, ze tylko osoby zaszczepione, osoby które przechorowały Covid lub osoby przetestowane mają dostęp do określonych miejsc, aktywności lub usług.

Baden-Wuerttemberg:
Miejsce pracy: rozporządzenie 3G (codzienne testy dla osób nieszczepionych muszą być przedstawione zleceniodawcy).
Zakwaterowanie: Rozporządzenie 3G – osoby nieszczepione muszą przedstawić test negatywny (nowy test musi być przedstawiany co trzy dni)

Bawaria:

Miejsce pracy 3G – Nieszczepieni w ciągu tygodnia przedstawiają negatywny wynik testu w dwóch różnych dniach.
Zakwaterowanie: 3G+ – osoby zaszczepione i niezaszczepione muszą przedstawić negatywny wynik testu w różnych dniach tygodnia. Operatorzy kwater mogą sami zdecydować, czy obowiązuje zasada 3G+ czy 2G.


Berlin:

Miejsce pracy 3G – Nieszczepieni w ciągu tygodnia przedstawiają negatywny wynik testu w dwóch różnych dniach.
Zakwaterowanie: 3G – osoby nieszczepione muszą przedstawić negatywny wynik testu (nowy test należy przedstawiać co trzy dni).

Brandenburgia:

Miejsce pracy: rozporządzenie 3G (codzienne testy dla nieszczepionych muszą być dostarczone do dyrektora).
Zakwaterowanie: Hotele = regulacja 2G (tylko szczepione i odzyskiwane); mieszkania wakacyjne, mieszkania monterów, domy wypoczynkowe i kempingi = 3G (również z testem 3x tygodniowo).

Bremen:
Obecnie poziom ostrzegawczy 0, dlatego należy przestrzegać tylko regulacji odległości i obowiązku maskowania.

Hamburg:

Miejsce pracy: rozporządzenie 3G – nieszczepieni muszą przedstawić negatywny wynik testu (nowy test musi być przedstawiany co trzy dni).
Zakwaterowanie: 3G – osoby nieszczepione muszą przedstawić negatywny wynik testu (nowy test należy przedstawiać co trzy dni).

Hesja:

Miejsce pracy: schemat 3G (negatywny wynik szybkiego testu dwa razy w tygodniu).
Zakwaterowanie: regulacja 3G (w przypadku przyjazdu i pobytu dłuższego niż 7 dni, dwa razy w tygodniu należy przedstawić negatywny wynik testu)


Meklemburgia-Pomorze Przednie:

Miejsce pracy: regulacja 3G (dwa razy w tygodniu należy przedstawić klientowi negatywny wynik testu koronowego).
Zakwaterowanie: regulacja 3G (jeden negatywny test Corona w dniu przyjazdu, szybki lub samodzielny test maks. 24 godziny, test PCR maks. 48 godzin)


Dolna Saksonia:

Miejsce pracy: rozporządzenie 3G (jako nieszczepiony, codziennie musi być przedstawiany negatywny wynik testu Corona).
Zakwaterowanie: rozporządzenie 2G (tylko zaszczepione lub wyleczone)


Nadrenia Północna-Westfalia:

Miejsce pracy: rozporządzenie 3G (jako nieszczepiony, szybki test nie starszy niż 24 godziny lub test PCR nie starszy niż 48 godzin, wymagany codzienny dowód).
Zakwaterowanie: regulacja 3G (negatywny wynik testu Corona w dniu przyjazdu)


Nadrenia-Palatynat:

Miejsce pracy: regulacja 3G (co najmniej 2 x w tygodniu wymagany dowód badania, nie starszy niż 24 godziny, może być wykonany szybkim testem (Uwaga: tylko przez przeszkolony personel, np. apteka lub test PCR).
Zakwaterowanie: regulacja 2G (brak dostępu dla osób nieszczepionych).

Saarland:

Miejsce pracy: rozporządzenie 3G (codziennie należy przedstawić negatywny wynik testu Corona, szybki test nie starszy niż 24 godziny lub test PCR nie starszy niż 48 godzin).
Zakwaterowanie: 3G regulacja (negatywny test Corona musi być przedstawiony w dniu przyjazdu).


Saksonia:

Miejsce pracy: schemat 3G (codziennie należy przedstawić ujemny wynik testu Corona, szybki test nie starszy niż 24 godziny lub test PCR nie starszy niż 48 godzin).
Zakwaterowanie: 3G regulacja (negatywny test Corona musi być przedstawiony w dniu przyjazdu).


Saksonia-Anhalt:

Zakwaterowanie: Operatorzy mogą sami określić, czy zastosowanie ma 2G czy 3G.
Miejsce pracy: rozporządzenie 3G (codziennie należy przedstawić negatywny wynik testu Corona, szybki test nie starszy niż 24 godziny lub test PCR nie starszy niż 48 godzin)


Schleswig-Holstein:

Miejsce pracy: przepis 3G (codziennie należy przedstawić ujemny wynik testu Corona, szybki test nie starszy niż 24 godziny lub test PCR nie starszy niż 48 godzin)
Zakwaterowanie: 3G regulacja (negatywny test Corona musi być przedstawiony w dniu przyjazdu, a następnie codziennie).


Turyngia:

Miejsce pracy: rozporządzenie 3G (codziennie należy przedstawić negatywny wynik testu Corona, szybki test nie starszy niż 24 godziny lub test PCR nie starszy niż 48 godzin).
Zakwaterowanie: regulacja 2G (brak dostępu dla osób nieszczepionych)

 

Stan 12.2020

Osoby przybywające na teren Niemiec, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem przebywały w jednym z regionów o podwyższonym ryzyku zakażenia, są zobowiązane niezwłocznie po przyjeździe zgłosić swoje przybycie do właściwego terytorialnie urzędu do spraw zdrowia (Gesundheitsamt).

Zgłoszenie należy sporządzić w formie elektronicznej:
https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Lista regionów o podwyższonym ryzyku:
https ://www.rki .de/covid-19-risikogebiete

Osoba przyjezdna (lub powracająca do Niemiec) z takiego rejonu ma obowiązek udać się na kwarantannę domową, która trwa do 10 dni. Jeżeli w tym czasie uzyska się negatywny wynik testu to kwarantanna ulega skróceniu do 5 dni.  Test może być także zrobiony w Niemczech lub za granicą, ale wynik musi być w języku niemieckim lub angielskim.


Informacja szczegółowa – Strona niemieckiego Ministerstwa Zdrowia:

INFO-CORONAVIRUS


Z obowiązku odbywania kwarantanny w Niemczech zwolnione są osoby, które przyjeżdżają w celu wykonywania pracy na okres powyżej 3 tygodni, jeżeli w miejscu ich zakwaterowania oraz w miejscu pracy przez pierwsze 10 dni są zapewnione standardy higieniczne i działania w celu unikania kontaktów z osobami spoza grupy, które są porównywalne do odosobnienia w okresie kwarantanny. Ponadto osobom tym dozwolone jest opuszczanie miejsca zakwaterowania tylko w celu udania się do pracy, a pracodawca jest zobowiązany przyjazd pracowników do pracy na takich zasadach zgłosić urzędowi okręgowemu (Kreisverwaltung) oraz udokumentować standardy higieniczne i wdrożone działania.

Podstawa prawna:
§2. pkt. 7 – Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur Bekämpfung des Coronavirus (Einreise Quarantäneverordnung – EQV) Vom 5. November 2020 – Link


Pracownicy przez pierwsze 10 dni po przyjeździe do Niemiec mogą pracować pod warunkiem, że są spełnione wymagania higieniczne i zachowane środki ostrożności, które można porównać z odbywaniem kwarantanny.


Odnośnie wymagań higienicznych i środków ostrożności należy w pierwszej kolejności wymienić następujące zasady:

– pracownicy przebywają tylko w swoim gronie
– opuszczanie kwatery tylko w celu udania się do pracy
– w pracy nosimy maseczki i utrzymujemy dystans
– nie przebywamy z osobami postronnymi w małych pomieszczeniach
– zakaz odwiedzin osób postronnych na kwaterze
– na kwaterze i w miejscu pracy płyn do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe są stale pod ręką
– w miejscu zakwaterowania dbamy o czystość i dezynfekcję
– na kwaterze panują odpowiednie warunki sanitarne, WC osobno od łazienki, brak przeludnienia
– pracownicy są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Ponadto wymagane jest, aby w firmie istniał koncept higieniczno-ochronny którego celem jest przeciwdziałanie transmisji wirusa SARS-CoV-2, czyli rodzaj pisemnej instrukcji opisującej konieczne do tego działania i sposób ich monitorowania.

Koncept higieniczno-ochronny musi być sporządzony i wysłany do urzędu przed przyjazdem pracowników, którzy mają być na tej podstawie zwolnieni z kwarantanny.

Do pobrania:

Koncept ochronno-higieniczy (WZÓR DO WYPEŁNIENIA)
(niezbędny, aby uniknąć kwarantanny)

Materiały szkoleniowe – budowa

Materiały szkoleniowe – dojarnia


Przepisy pozwalające na zwolnienie z kwarantanny w poszczególnych Landach


Bayern

§2. pkt. 7 – Einreise Quarantäneverordnung – EQV) Vom 5. November 2020 – LINK


Brandenburg

§ 2 (6) pkt. 3 Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg   LINK 


Hamburg

§36 (4) Pkt.3 Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg  LINK


Hessen

§2 (4) Pkt. 3 – Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (Corona-Quarantäneverordnung) – LINK

§2 (3) Pkt. 4 – dodatkowe zwolnienie dla przyjeżdżających do pracy co tydzień


Meklemburg-Vorpommern

§2 (2) Pkt. 12 Zweite Verordnung der Landesregierung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern  LINK


Niedersachsen

§ 1 (8) Pkt.3 Niedersächsische Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus  LINK


Nordrhein-Westfallen

Według stanu prawnego na 23.12.2020 na terenie tego Landu nie ma obowiązku kwarantanny dla przyjezdnych.


Rheinland-Pfalz

§20 (4) Pkt.3 Vierzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz –  LINK


Sachsen

§ 3 (3) Pkt.4 (5) Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesell-schaftlichen Zusammenhaltzu Quarantänemaßnahmen für Ein-und Rückreisende zur Be-kämpfung des Coronavirus –  LINK


Sachsen-Anhalt

§ 2 (4) Pkt. 3 Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt –  LINK