KORONAWIRUS – PRZEPISY NIEMIECKIE

PRZEPISY NIEMIECKIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Osoby przybywające na teren Niemiec, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem przebywały w jednym z regionów o podwyższonym ryzyku zakażenia, są zobowiązane niezwłocznie po przyjeździe zgłosić swoje przybycie do właściwego terytorialnie urzędu do spraw zdrowia (Gesundheitsamt).

Zgłoszenie należy sporządzić w formie elektronicznej:
https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Lista regionów o podwyższonym ryzyku:
https ://www.rki .de/covid-19-risikogebiete

Osoba przyjezdna (lub powracająca do Niemiec) z takiego rejonu ma obowiązek udać się na kwarantannę domową, która trwa do 10 dni. Jeżeli w tym czasie uzyska się negatywny wynik testu to kwarantanna ulega skróceniu do 5 dni.  Test może być także zrobiony w Niemczech lub za granicą, ale wynik musi być w języku niemieckim lub angielskim.


Informacja szczegółowa – Strona niemieckiego Ministerstwa Zdrowia:

INFO-CORONAVIRUS


Z obowiązku odbywania kwarantanny w Niemczech zwolnione są osoby, które przyjeżdżają w celu wykonywania pracy na okres powyżej 3 tygodni, jeżeli w miejscu ich zakwaterowania oraz w miejscu pracy przez pierwsze 10 dni są zapewnione standardy higieniczne i działania w celu unikania kontaktów z osobami spoza grupy, które są porównywalne do odosobnienia w okresie kwarantanny. Ponadto osobom tym dozwolone jest opuszczanie miejsca zakwaterowania tylko w celu udania się do pracy, a pracodawca jest zobowiązany przyjazd pracowników do pracy na takich zasadach zgłosić urzędowi okręgowemu (Kreisverwaltung) oraz udokumentować standardy higieniczne i wdrożone działania.

Podstawa prawna:
§2. pkt. 7 – Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur Bekämpfung des Coronavirus (Einreise Quarantäneverordnung – EQV) Vom 5. November 2020 – Link


Pracownicy przez pierwsze 10 dni po przyjeździe do Niemiec mogą pracować pod warunkiem, że są spełnione wymagania higieniczne i zachowane środki ostrożności, które można porównać z odbywaniem kwarantanny.


Odnośnie wymagań higienicznych i środków ostrożności należy w pierwszej kolejności wymienić następujące zasady:

– pracownicy przebywają tylko w swoim gronie
– opuszczanie kwatery tylko w celu udania się do pracy
– w pracy nosimy maseczki i utrzymujemy dystans
– nie przebywamy z osobami postronnymi w małych pomieszczeniach
– zakaz odwiedzin osób postronnych na kwaterze
– na kwaterze i w miejscu pracy płyn do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe są stale pod ręką
– w miejscu zakwaterowania dbamy o czystość i dezynfekcję
– na kwaterze panują odpowiednie warunki sanitarne, WC osobno od łazienki, brak przeludnienia
– pracownicy są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Ponadto wymagane jest, aby w firmie istniał koncept higieniczno-ochronny którego celem jest przeciwdziałanie transmisji wirusa SARS-CoV-2, czyli rodzaj pisemnej instrukcji opisującej konieczne do tego działania i sposób ich monitorowania.

Koncept higieniczno-ochronny musi być sporządzony i wysłany do urzędu przed przyjazdem pracowników, którzy mają być na tej podstawie zwolnieni z kwarantanny.

Do pobrania:

Koncept ochronno-higieniczy (WZÓR DO WYPEŁNIENIA)
(niezbędny, aby uniknąć kwarantanny)

Materiały szkoleniowe – budowa

Materiały szkoleniowe – dojarnia


Przepisy pozwalające na zwolnienie z kwarantanny w poszczególnych Landach


Bayern

§2. pkt. 7 – Einreise Quarantäneverordnung – EQV) Vom 5. November 2020 – LINK


Brandenburg

§ 2 (6) pkt. 3 Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg   LINK 


Hamburg

§36 (4) Pkt.3 Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg  LINK


Hessen

§2 (4) Pkt. 3 – Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (Corona-Quarantäneverordnung) – LINK

§2 (3) Pkt. 4 – dodatkowe zwolnienie dla przyjeżdżających do pracy co tydzień


Meklemburg-Vorpommern

§2 (2) Pkt. 12 Zweite Verordnung der Landesregierung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern  LINK


Niedersachsen

§ 1 (8) Pkt.3 Niedersächsische Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus  LINK


Nordrhein-Westfallen

Według stanu prawnego na 23.12.2020 na terenie tego Landu nie ma obowiązku kwarantanny dla przyjezdnych.


Rheinland-Pfalz

§20 (4) Pkt.3 Vierzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz –  LINK


Sachsen

§ 3 (3) Pkt.4 (5) Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesell-schaftlichen Zusammenhaltzu Quarantänemaßnahmen für Ein-und Rückreisende zur Be-kämpfung des Coronavirus –  LINK


Sachsen-Anhalt

§ 2 (4) Pkt. 3 Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt –  LINK