COVID – Zasady wjazdu do Niemiec oraz Finlandii(styczeń 2022)

Niemcy

Polska została wpisana na listę krajów wysokiego ryzyka. Od 5 grudnia 2021 Polacy, którzy chcą wjechać na terytorium Niemiec, a są niezaszczepieni i nie przeszli Covid-19, muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie. Kwarantannę można skrócić do pięciu dni, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Osoby zaszczepione mogą wjechać do Niemiec na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid.

Od 15 stycznia 2022 w Niemczech status ozdrowieńca ważny jest tylko przez 90 dni, czyli trzy miesiące, a nie przez pół roku, jak było do tej pory. Po tym czasie należy przyjąć szczepionkę lub dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19.

Formularz lokalizacyjny

Co do zasady każdy wjeżdżający do Niemiec ze strefy ryzyka albo samolotem niezależnie od tego, czy wcześniej przebywał na obszarze ryzyka obowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego na stronie:

www.einreiseanmeldung.de

UWAGA!
Zwolnienie z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego nie zwalnia z obowiązku posiadania przy wjeździe ważnego certyfikatu zaszczepienia/ certyfikatu ozdrowieńca / lub negatywnego wyniku testu

W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego NIE można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

Podczas rejestracji można poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. Należy zachować negatywny wynik testu co najmniej przez 14 dni od wjazdu.

Zasady w życiu codziennym (3G, 2G, 2G plus): Na stanowisku pracy lub w autobusie i pociągu mogą przebywać wyłącznie ozdrowieńcy, osoby całkowicie zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu (3G). W restauracjach, barach, hotelach, teatrach i salonach fryzjerskich mogą przebywać wyłącznie ozdrowieńcy lub osoby w pełni zaszczepione (2G). W tych miejscach może być konieczny dodatkowo ujemny wynik testu, w przypadku gdy w kraju związkowym w szpitalach znajduje się dużo osób chorych na koronawirusa (2G plus). Z zasady 2G wyłączone są osoby, które nie mogą zostać zaszczepione lub dla których nie obowiązuje ogólne zalecenie szczepienia.

Usta i nos należy zakrywać maseczką chirurgiczną lub maską w standardzie KN95 lub FFP. 

 

Finlandia

Osoby podróżujące do Finlandii muszą przedstawić certyfikat UE COVID-19 (ostatnia dawka szczepionki została podana co najmniej 7 dni przed przyjazdem) lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz wykonać test na koronawirusa maksymalnie 48 godzin przed wjazdem do Finlandii.

Link do formularza lokalizacji podróżnego:

https://www.finentry.fi/en/

 

Osoby przybywające do Finlandii podlegają kontroli prowadzonej oddzielnie przez straż graniczną i służby zdrowotne.

Kontrola graniczna

Straż Graniczna decyduje o możliwości wjazdu na teren Finlandii.

Podróżni muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa (antygenowego lub PCR) nie starszy niż 48 godzin oraz jedno z zaświadczeń:

  1. Potwierdzenie pełnego szczepienia podstawowego przeciwko koronawirusowi po 7 dniach od ostatniej dawki
  2. Potwierdzenie przebycia zakażenia koronawirusem w ciągu 6 miesięcy przed przyjazdem,
  3. potwierdzenie przebycia zakażenia koronawirusem (niezależnie kiedy) oraz zaszczepienia jedną dawką szczepionki.

Dotyczy to osób urodzonych w roku 2006 i wcześniej.

Powyższe wymogi nie dotyczą obywateli Finlandii oraz rezydentów (osób zamieszkujących w Finlandii na stałe).

Wyjątek dotyczy też osób, których szczepienie nie było możliwe ze względów medycznych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim – muszą jednak posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa (antygenowego lub PCR) nie starszy niż 48 godzin.

Kontrola medyczna

Odbywa się ona niezależnie od kontroli granicznej i dotyczy wszystkich, którym zezwolono na wjazd do Finlandii.

Pracownicy służb zdrowotnych kontrolują (dla większości podróżujących ponownie) zaświadczenia dotyczące szczepień/przechorowania koronawirusa/testów i wydają dalsze zalecenia (w tym m.in. informują o obowiązku wykonania testu).

Z kontroli medycznej przy wjeździe są zwolnione m.in.

– dzieci urodzone w roku 2007 i później,

– pracownicy firm transportowych i logistycznych,

– pasażerowie w tranzycie drogą powietrzną (bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska).

Dalsze informacje:

Informacje dla podróżujących na stronie MSZ,

fińska Straż Graniczna,

(W przypadku szczegółowych pytań dot. zezwolenia lub odmowy wjazdu do Finlandii zalecamy kontakt z fińską Strażą Graniczną: rajavartiolaitos@raja.fi lub infolinia +358 295 420100).

fiński Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Od 28 grudnia ponownie wprowadzono ograniczenia i obostrzenia dotyczące limitów zgromadzeń i godzin otwarcia restauracji. Od 16 października wszedł do użytku paszport covidowy. 25 listopada ponownie wprowadzono zalecenie pracy zdalnej, przedłużone do 15 lutego.

 

 

 

Źródło:

www.gov.pl