Usługi rekrutacji i udostępnianie personelu

Aby skorzystać z naszych usług w zakresie rekrutacji lub udostępniania pracowników prosimy o kontakt z naszym biurem w Zgorzelcu lub o wypełnienie formularza zamówienia personelu na naszej stronie WWW.

 

Koszty i warunki umowy

Cena usługi jest pochodną wysokości wynagrodzenia pracownika tymczasowego, które jest ustalane wspólnie z Pracodawcą Użytkownikiem w oparciu o realia rynku pracy i sytuację w zakładzie pracy.
Oprócz bieżącego wynagrodzenia pracownika (stawki godzinowej) Agencja Pracy ponosi także inne koszty obciążające pracodawcę do których zalicza się przede wszystkim:

:: wstępne badania lekarskie
:: ogólne szkolenie BHP
:: ZUS (część pracodawcy)
:: urlop
:: chorobowe
:: w niektórych przypadkach także zakwaterowanie i dowozy do pracy

Ogólne warunki rekrutacji i udostępniania pracowników tymczasowych
www.expateam.com/downloads/praca-tymczasowa-OWU.pdf

Warunki pośrednictwa pracy
www.expateam.com/downloads/aneks-posrednictwo-OWU.pdf