Rekrutacja i udostępnianie personelu

Jesteśmy licencjonowaną agencją zatrudnienia.

Świadczymy usługi rekrutacyjne oraz udostępnianie (leasing) personelu. Poszukiwanie i dobór pracowników jest z naszej strony poprzedzony identyfikacją potrzeb pracodawcy i uzgodnieniem kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Na nas można liczyć w każdej sytuacji

W przypadku leasingu pracownik pozostaje formalnie zatrudniony przez naszą firmę (agencję pracy), ale jako tzw. „pracownik tymczasowy” świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Taka forma zatrudnienia jest w wielu sytuacjach wygodniejsza niż bezpośrednie zatrudnianie personelu. Może ona być także dobrym sposobem na wypróbowanie pracownika. Przejęcie pracownika tymczasowego jest możliwe w każdej chwili.

Zamówienie personelu

Niezależnie czy chodzi o nasze usługi rekrutacyjne, usługi udostępniania pracowników, czy o zorganizowanie grupy podwykonawców, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. Aby temu sprostać potrzebujemy informację czego Państwo potrzebują.
Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Koszt udostępnienie personelu / warunki umowy

Koszt udostępnienia pracownika jest pochodną wysokości jego wynagrodzenia. Oprócz wynagrodzenia pracownika (stawki godzinowej) Agencja Pracy ponosi także inne koszty obciążające pracodawcę do których zalicza się przede wszystkim:

:: wstępne badania lekarskie
:: ogólne szkolenie BHP
:: ZUS (część pracodawcy)
:: urlop
:: chorobowe
:: w niektórych przypadkach także zakwaterowanie i dowozy do pracy

Ogólne warunki rekrutacji i udostępniania pracowników tymczasowych
www.expateam.com/downloads/praca-tymczasowa-OWU.pdf

Warunki pośrednictwa pracy
www.expateam.com/downloads/aneks-posrednictwo-OWU.pdf

Certyfikaty

Posiadamy uprawnienia do świadczenia usług rekrutacji i udostępniania personelu potwierdzone urzędowymi certyfikatami:

:: pośrednictwo pracy w Polsce i za granicą
:: udostępnianie personelu w Polsce
:: udostępnianie personelu w Niemczech