Рубрика: Легальная информация

Официальные сертификаты

 • Autor admin
 • Вторник, 12 октября 2021
 • Легальная информация
Польские сертификаты Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych   Немецкие сертификаты Bescheinigung in Steuersachen Unbedenklichkeitsbescheinigung der AOK Unbedenklichkeitsbescheinigung der VBG Negativbescheinigung der SOKA-BAU Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen Nachweis der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers Anzeige bei der Handwerkskammer   Свидетельства о международном трудоустройстве и найме персонала  

Informacja prawna

 • Autor admin
 • Вторник, 12 октября 2021
 • Легальная информация
KRS Spółdzielnia EXPATEAM powstała w roku 2006 i jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer wpisu w KRS: 0000261100 Zarząd Aktualnie zarząd Spółdzielni jest pełniony jednoosobowo przez prezesa; Waldemar Kościukiewicz (prezes zarządu) Rada Nadzorcza Władysław Szurek Leszek Ferszka Sławomir Kozłowski Wilhelm Sojka Numer indentyfikacji podatkowej PL6151952693 Konto: (PLN)  […]

Страхование ответственности с покрытием 3 000 000 €

 • Autor admin
 • Суббота, 28 ноября 2020
 • Легальная информация
Международный кооператив EXPATEAM имеет полис страхования гражданской ответственности, приобретенный в страховой компании COLONADE. Страховой полис покрывает материальный ущерб и травмы на сумму 3 000 000 €

Informacja finansowa

 • Autor admin
 • Суббота, 21 ноября 2020
 • Легальная информация
Dane finansowe Międzynarodowej Spółdzielni Usługowej EXPATEAM ROK 2019 Przychody: 13.216.884,10 PLN Suma bilansowa: 4.674.165,31 PLN Nadwyżka finansowa: 174.725,58 PLN