Zatrudnienie opiekunów osób starszych na podstawie działalności gospodarczej

Dla personelu opiekuńczego proponujemy 2 modele zatrudnienia.

Umowa o pracę
W przypadku pracy w stacjonarnych punktach opieki, takich jak np. domy starców zatrudnienie jest oparte na umowie o pracę na warunkach niemieckich (tzn. ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzenia są odprowadzane w Niemczech). Nasza firma działa w tym przypadku jako certyfikowana agencja pracy. Opiekun jako pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony przez naszą firmę i świadczy pracę na rzecz  niemieckiego pracodawcy.

Samozatrudnienie.
W przypadku całodobowej opieki domowej preferujemy samozatrudnienie tzn. pracę na podstawie własnej działalności gospodarczej. Uważamy, że od czasu gdy w Niemczech zostało wprowadzone powszechne wynagrodzenie minimalne nie ma możliwości legalnego zatrudnienia w całodobowej opiece domowej na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie prawnej, która wymaga prowadzenia rzetelnej ewidencji czasu pracy. W przypadku tej działalności nie ma możliwości odgraniczenia czasu pracy od sfery prywatnej, a także sam charakter tej pracy pracy trudno jest umieścić w kodeksowej definicji stosunku pracy.

Świadczenie usług w branży opieki domowej na podstawie samozatrudnienia zyskuje na popularności także wśród opiekunów niemieckich. Wokół tej formy zatrudnienia w przeszłości narosło jednak kilka mitów, które staramy się wyjaśnić poniżej:

MIT 1 – Samozatrudnienie jest nielegalne.
Nieprawda!

Samozatrudnienie, czyli wykonywanie działalności gospodarczej osobiście bez zatrudniania innych osób jest całkowicie legalne.

Niekiedy podnoszony jest jednak zarzut, że osoba samozatrudniona w rzeczywistości jest pracownikiem ponieważ nie działa samodzielnie, lecz jest włączona w organizację przedsiębiorstwa swojego klienta i pracuje pod jego kierownictwem, a działalność gospodarcza jest założona tylko dla pozoru, aby uniknąć wysokich składek na ubezpieczenie społeczne. To niesłuszne uogólnienie. Większość podmiotów działających w gospodarce to firmy jednoosobowe.  W branży opieki senioralnej takie pozorowane samozatrudnienie może mieć miejsce raczej tylko wówczas, gdy istnieją ścisłe godziny pracy, a podział zadań i grafik pracy personel jest narzucony odgórnie, tak że osoba samozatrudniona zostaje włączona w organizację całego zespołu i jest traktowana tak samo jak pracownik etatowy.  Taka sytuacja może występować np. w zakładzie opiekuńczym (domu starców). Opieka domowa 24-godzinna jest jednak czymś zupełnie innym niż wykonywaniem pod kierownictwem pracodawcy czynności zmierzających do realizacji celów biznesowych. W opiece domowej nacisk jest położony na obecność, towarzyszenie i pomoc seniorowi, który jest nierzadko osobą bezradną. Osoba wykonująca taką pracę przez większość czasu musi radzić sobie samodzielnie i sama jest odpowiedzialna za organizację swojej pracy.

MIT 2 – Samozatrudnienie nie zapewnia świadczeń emerytalnych.
Nieprawda!
Pracując na własnej działalności gospodarczej istnieje możliwość odprowadzania składek emerytalnych od całości zarobków podobnie jak to jest przy umowie o pracę. Różnica polega tylko na tym, że pracownik etatowy nie ma wyboru. Sporą część jego zarobku zabiera ZUS, czy mu się to podoba czy nie. W przypadku samozatrudnienia istnieje natomiast kilka opcji do wyboru i dużo więcej pieniędzy może zostać do naszej kieszeni. Fakty są takie, że wszystkie modele zatrudnienia w opiece zmierzają do ograniczania obowiązkowych składek i podwyższenia wynagrodzenia netto, gdyż właśnie tego oczekują osoby wykonujące tę pracę. Samozatrudnienie tylko to ułatwia.

Warto też wiedzieć jak wygląda sytuacja przy pracy na warunkach niemieckich. Nierzadko osoby w wieku 50+ wychodzą z błędnego założenia, że przepracowanie kilku lat na tzw. „warunkach niemieckich” da im prawo do sowitej „niemieckiej emerytury”. To jest zupełnie nieporozumienie.  Żeby otrzymać niemiecką emeryturę trzeba mieć przynajmniej 60 miesięcy składkowych, co przy pracy w opiece może potrwać nawet 10 lat lub więcej. Poza tym w Niemczech nie istnieje emerytura minimalna, więc świadczenia jakie można wypracować przez 60 miesięcy są naprawdę niskie.

MIT 3 – Własna firma to dużo biurokracji.
Nieprawda!
Dużo biurokracji jest z zatrudnianiem pracowników. Prowadzenie firmy jednoosobowej nie jest skomplikowane. Poza tym można wynająć biuro rachunkowe, które za niewielką odpłatnością wyręczy nas w prowadzeniu bieżących formalności. Istnieje za to wiele plusów – jak na przykład możliwość otrzymania dotacji czy odliczenia wydatków od podatku.

Spółdzielnia EXPATEAM oferuje osobom, które chciałyby pracować w branży opieki w Niemczech na podstawie działalności gospodarczej bezpłatną pomoc w zarejestrowaniu firmy, a także w w wyborze najkorzystniejszej  formy ubezpieczenia społecznego i opodatkowania.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest pod względem finansowym najbardziej efektywną formą legalnego wykonywania pracy. Największa część zarobionych pieniędzy trafia bezpośrednio do osoby wykonującej pracę.