Renowacja Kliniki Okulistycznej Würzburg (prace elektroinstalacyjne)

Obiekt
Klinika Okulistyczna  – Alte Augenklinik Würzburg
Okres realizacji
05.2021-11.2022
Zakres prac

Instalacja elektryczna;
-okablowanie i osprzęt energetyczny
-montaż oświetlenia
-osprzęt sterowania oświetlenia KNX
-instalacja alarmu ppoż.
-instalacja alarmu włamaniowego
-okablowanie pomiarowo-regulacyjno-sterujące (MSR)
-instalacja domofonowa
-okablowanie sieci strukturalnej
-instalacja uziemienia i wyrównania potencjału
Wartość prac
196.000 EUR (obmiar, akord)
Status
Oferta złożona
Uwagi
zlecenie odpowiednie dla zespołu 2-3 doświadczonych i samodzielnych elektryków