Legalne zatrudnienie w opiece na podstawie działalności gospodarczej

Dla personelu opiekuńczego proponujemy 2 modele zatrudnienia.

Umowa o pracę
W przypadku pracy w stacjonarnych punktach opieki, takich jak np. domy starców zatrudnienie jest oparte na umowie o pracę na warunkach niemieckich (tzn. ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzenia są odprowadzane w Niemczech). Nasza firma działa w tym przypadku jako certyfikowana agencja pracy. Opiekun jako pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony przez naszą firmę i świadczy pracę na rzecz  niemieckiego pracodawcy.

Samozatrudnienie.
W przypadku całodobowej opieki domowej preferujemy samozatrudnienie tzn. pracę na podstawie własnej działalności gospodarczej. Uważamy, że od czasu gdy w Niemczech zostało wprowadzone powszechne wynagrodzenie minimalne nie ma możliwości legalnego zatrudnienia w całodobowej opiece domowej na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie prawnej, która wymaga prowadzenia rzetelnej ewidencji czasu pracy. W przypadku tej działalności nie ma możliwości odgraniczenia czasu pracy od sfery prywatnej, a także sam charakter tej pracy pracy trudno jest umieścić w kodeksowej definicji stosunku pracy.

Świadczenie usług w branży opieki domowej na podstawie samozatrudnienia zyskuje na popularności także wśród opiekunów niemieckich. Wokół tej formy zatrudnienia w przeszłości narosło jednak kilka mitów, które staramy się wyjaśnić poniżej:

MIT 1 – Samozatrudnienie jest nielegalne.
Nieprawda!

Samozatrudnienie, czyli wykonywanie działalności gospodarczej osobiście bez zatrudniania innych osób jest całkowicie legalne.

Niekiedy podnoszony jest jednak zarzut, że osoba samozatrudniona w rzeczywistości jest pracownikiem ponieważ nie działa samodzielnie, lecz jest włączona w organizację przedsiębiorstwa swojego klienta i pracuje pod jego kierownictwem, a działalność gospodarcza jest założona tylko dla pozoru, aby uniknąć wysokich składek na ubezpieczenie społeczne. To niesłuszne uogólnienie. Większość podmiotów działających w gospodarce to firmy jednoosobowe.  W branży opieki senioralnej takie pozorowane samozatrudnienie może mieć miejsce wówczas, gdy istnieją ścisłe godziny pracy, a podział zadań i grafik pracy personelu jest narzucony odgórnie, tak że osoba samozatrudniona zostaje włączona w organizację całego zespołu i jest traktowana tak samo jak pracownik etatowy. Pracownik przychodzi do pracy na określoną godzinę, wykonuje swój zakres czynności, o określonej godzinie wychodzi i przestaje go dotyczyć to co się w miejscu pracy dalej dzieje. Taka sytuacja może występować np. w zakładzie opiekuńczym (domu starców). Opieka domowa 24-godzinna jest jednak czymś innym niż wykonywaniem pod kierownictwem pracodawcy rutynowych czynności zmierzających do realizacji celów biznesowych. W opiece domowej nacisk jest położony na obecność, towarzyszenie i pomoc seniorowi, który jest nierzadko osobą bezradną. Osoba wykonująca taką pracę przez większość czasu musi radzić sobie samodzielnie i sama jest odpowiedzialna za organizację swojej pracy.

MIT 2 – Samozatrudnienie nie zapewnia świadczeń emerytalnych.
Nieprawda!
Pracując na własnej działalności gospodarczej istnieje możliwość odprowadzania składek emerytalnych od całości zarobków podobnie jak to jest przy umowie o pracę. Różnica polega tylko na tym, że pracownik etatowy nie ma wyboru. Sporą część jego zarobku zabiera ZUS, czy mu się to podoba czy nie. W przypadku samozatrudnienia istnieje natomiast kilka opcji do wyboru i dużo więcej pieniędzy może zostać do naszej kieszeni. Fakty są takie, że wszystkie modele zatrudnienia w opiece zmierzają do ograniczania obowiązkowych składek i podwyższenia wynagrodzenia netto, gdyż właśnie tego oczekują osoby wykonujące tę pracę. Samozatrudnienie tylko to ułatwia.

Warto też wiedzieć jak wygląda sytuacja przy pracy na warunkach niemieckich. Nierzadko osoby w wieku 50+ wychodzą z błędnego założenia, że przepracowanie kilku lat na tzw. „warunkach niemieckich” da im prawo do sowitej „niemieckiej emerytury”. To jest zupełnie nieporozumienie.  Żeby otrzymać niemiecką emeryturę trzeba mieć przynajmniej 60 miesięcy składkowych, co przy pracy w opiece może potrwać nawet 10 lat lub więcej. Poza tym w Niemczech nie istnieje emerytura minimalna, więc świadczenia jakie można wypracować przez 60 miesięcy są naprawdę niskie.

MIT 3 – Samozatrudnienie wymaga płacenia wysokich i nieprzewidywalnych podatków.
Nieprawda!
Opodatkowanie pracy na podstawie działalności gospodarczej jest przeważnie na takim samym poziomie, albo niższe niż w przypadku zatrudnienia etatowego. Ponadto istnieje kilka różnych modeli opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (np. „mały ZUS”, „mały ZUS plus”), co w ostatecznym rozrachunku sprawia, że obciążenia pracy na podstawie działalności gospodarczej są niższe, co powiększa kwotę zarobku netto.

MIT 4 – Osoba, która jest zadłużona nie może założyć działalności gospodarczej, bo komornik zabierze jej pieniądze.
Nieprawda!
Sama informacja, że osoba która ma egzekucję komorniczą założyła działalność gospodarczą niewiele daje komornikowi. Komornik musi uzyskać dostęp do pieniędzy dłużnika , co najczęściej odbywa się to poprzez zajęcie jego należności u klienta lub u pracodawcy. W przypadku zatrudnienia etatowego albo umowy-zlecenia pracodawca rejestruje pracownika (względnie zleceniobiorcę) w ZUS, skąd komornik ma możliwość dowiedzieć się, kto będzie wypłacał wynagrodzenie i do kogo może zgłosić się z zajęciem komorniczym. W przypadku samozatrudnienia osoba pracująca na podstawie działalności gospodarczej sama jest płatnikiem swoich składek ZUS, a tożsamość zleceniodawcy, który wypłaca jej wynagrodzenie pozostaje dla komornika nieznana.

Jakkolwiek szczerze radzimy spłacać swoje zobowiązania, to możemy stwierdzić, że formą zatrudnienia, z której dochody są bardziej narażone na egzekucje komorniczą jest praca najemna a nie działalność gospodarcza.

MIT 5 – Własna firma to dużo biurokracji.
Nieprawda!
Dużo biurokracji jest z zatrudnianiem pracowników. Prowadzenie firmy jednoosobowej nie jest skomplikowane. Poza tym można wynająć biuro rachunkowe, które za niewielką odpłatnością wyręczy nas w prowadzeniu bieżących formalności. Istnieje za to wiele plusów – jak na przykład możliwość otrzymania dotacji czy odliczenia wydatków od podatku. Osobom, które pracują w branży opieki w Niemczech na podstawie działalności gospodarczej za pośrednictwem Międzynarodowe Spółdzielni Usługowej EXPATEAM oferujemy bezpłatną pomoc w zarejestrowaniu firmy i w wyborze najkorzystniejszej  formy ubezpieczenia społecznego i opodatkowania, a współpracujące z nami biuro rachunkowe  nie tylko prowadzi wymagane dokumenty, a nawet może zająć się dokonywaniem płatności na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest pod względem finansowym najbardziej efektywną formą legalnego wykonywania pracy. Największa część zarobionych pieniędzy trafia bezpośrednio do osoby wykonującej pracę.