Komenda policji (Bundespolizeipräsidium) Potsdam (instalacja elektryczna)

Obiekt / miejsce realizacji:
Poczdam komenda policji
Zakres prac:
Instalacja elektryczna
Terminy realizacji:
08.2021 – 12.2022
Wartość zlecenia:
około 480.000 EUR
rozliczenie: obmiar/akord
Zakwaterowanie:
Po stronie wykonawcy
Uwagi /Szczegóły:
Obiekt nowopowstający

Status zlecenia:
Oferta w przygotowaniu