Kanzler Eck Berlin (prace instalacyjne)

Obiekt / miejsce realizacji:
Obiekt handlowo-gastronomiczny „Kanzlereck Berlin”
(renowacja)

Zakres prac:

Instalacje wewnętrzne:
-kanalizacja
-woda
-centralne ogrzewania
-elementy ogrzewania/chłodzenia sufitowego

Terminy realizacji:
11.2022 – 05.2022

Wartość zlecenia:
w trakcie ustalania (około 80.000 EUR)
rozliczenie: obmiar/akord

Status zlecenia:
Oferta w przygotowaniu