Gimnazjum w Öhringen (instalacja elektryczna)

Obiekt
Gymnasium Öhringen – obiekt nowopowstający
Okres realizacji
09.2021-08.2022
Zakres prac

Instalacja elektryczna;
-okablowanie i osprzęt energetyczny
-montaż oświetlenia
-osprzęt do sterowania oświetleniem KNX
-instalacja alarmu ppoż.
-instalacja alarmu włamaniowego
-okablowanie pomiarowo-regulacyjno-sterujące (MSR)
-instalacja domofonowa
-okablowanie systemu nagłośnienia
-system oddymiania RWA
-okablowanie sieci strukturalnej
-instalacja uziemienia i wyrównania potencjału
Wartość prac
156.000 EUR (obmiar, akord)
Status
Oferta złożona
Uwagi
zlecenie odpowiednie dla zespołu 2-3 doświadczonych i samodzielnych elektryków