Centrum koordynacyjne Policji i Straży Pożarnej Berlin (instalacja chłodu)

Termin realizacji:
08.2024 – 11.2025

Zakres prac:
Montaż rurociągów instalacji chłodniczej ze stali nierdzewnej oraz spawanych oraz armatury (połączenia zaciskowe oraz spawane). Montaż anemostatów i klimatyzatorów. Wartość zlecenia ok. 800.000 €

Status zlecenia:
Oferta w opracowaniu