Biurowiec VBG Hamburg (instalacje sanitarne)

Obiekt / miejsce realizacji:
VBG – Hamburg, Niemcy

Zakres prac:

Instalacje kanalizacji wewnętrznej
Instalacja wodna
Urządzenia sanitarne

Terminy realizacji:
01.2022 – 12.2024

Wartość zlecenia:
w trakcie negocjacji
rozliczenie: obmiar/akord

Status zlecenia:
Oferta złożona