Biurowiec Kayßlerweg Berlin (instalacja ogrzewania i sanitarna)

Obiekt / miejsce realizacji:
Biurowiec Kayßlerweg Berlin
Zakres prac:
Instalacja grzewcza, sanitarna
Terminy realizacji:
09.2021 – 08.2022
Wartość zlecenia:
instalacja sanitarna ok. 391.000 EUR netto
instalacja c.o. ok. 245.000 EUR netto
rozliczenie: obmiar/akord
Zakwaterowanie:
Po stronie wykonawcy
Uwagi /Szczegóły:
Obiekt nowopowstający

Status zlecenia:
Oferta w przygotowaniu