Zaświadczenia firmowe

Zaświadczenia polskie

Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS
Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych

 

Zaświadczenia niemieckie

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
Zaświadczenie o braku zaległości w AOK
Zaświadczenie o braku zaległości w stowarzyszeniu zawodowym VBG
Zaświadczenie o braku obowiązku przynależności do kasy SOKA-BAU
Zwolnienie z podatku od usług budowlanych
Zaświadczenie o statusie przedsiębiorstwa budowlanego do celów podatku VAT
Potwierdzenie zgłoszenia działalności do  Izby Rzemieślniczej

 

Certyfikaty związane z międzynarodowym posrednictwem pracy i udostępnianiem personelu