Zaświadczenia firmowe

Pracujemy legalnie. Dokładamy najwyższej staranności, aby nasza działalność była prowadzona transparentnie i w zgodzie z prawem. W ponad 16-letniej historii naszej firmy nigdy nie zostały na nas nałożone jakiekolwiek sankcje karne. Nigdy też nie zostaliśmy pozwani do sądu ani przez żadnego z naszych pracowników, partnerów lub kontrahentów. O rzetelności i naszej firmy świadczą miedzy innymi aktualne certyfikaty i zaświadczenia wydane przez urzędy i instytucje w Polsce i w Niemczech.

 

Zaświadczenia polskie

Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS
Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych

 

Zaświadczenia niemieckie

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
Zaświadczenie o braku zaległości w AOK
Zaświadczenie o braku zaległości w stowarzyszeniu zawodowym VBG
Zaświadczenie o braku obowiązku przynależności do kasy SOKA-BAU
Zwolnienie z podatku od usług budowlanych
Zaświadczenie o statusie przedsiębiorstwa budowlanego do celów podatku VAT
Potwierdzenie zgłoszenia działalności do  Izby Rzemieślniczej

 

Certyfikaty związane z międzynarodowym pośrednictwem pracy i udostępnianiem personelu