Rozbudowa szpitala klinicznego w Arnsberg (instalacje elektryczne)

Obiekt / miejsce realizacji:
Arnsberg, Karolinen-Hospital Klinikum Arnsberg
Zakres prac:
Instalacja elektryczna

– okablowanie i osprzęt energetyczny
– montaż i podłączenia rozdzielni
– montaż oświetlenia
– osprzęt do sterowania oświetleniem KNX/EIB
– instalacja alarmu ppoż.
– instalacje systemu przywołania
– instalacje oświetlenia zewnętrznego
– montaż rozdzielni IT
– system oddymiania RWA
– instalacja systemu żaluzji / zacienienia
– instalacja uziemienia i wyrównania potencjału

Terminy realizacji:
07.2021 – 06.2022
Wartość zlecenia:
około 780.000 EUR
rozliczenie: obmiar/akord
Uwagi /Szczegóły:
Obiekt nowopowstający

Status zlecenia:
Oferta złożona