Pro7 Sat1 New Campus Unterföhring (instalacja ciepłownicza i chłodu)

Obiekt / miejsce realizacji:
Nowy Campus stacji telewizyjnych Pro7 i Sat1 w Unterföhring koło Monachium

Zakres prac:
Instalacja ciepłownicza
Rurociągi spawane do DN200, armatura, pompy, odbiorniki ciepła (grzejniki, kilmakonwektory)

Instalacja chłodu
Rurociągi spawane do DN250, armatura, pompy, odbiorniki chłodu

Terminy realizacji:
07.2021 – 06.2024

Wartość zlecenia:

w trakcie ustalania
nakład robocizny
– ogrzewananie 13700 r-g
-chłód 36000 r-g

rozliczenie: obmiar/akord

Status zlecenia:
Oferta w przygotowaniu

Uwagi /Szczegóły:
Obiekt nowopowstający