Informacja prawna

KRS
Spółdzielnia EXPATEAM powstała w roku 2006 i jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer wpisu w KRS: 0000261100

Zarząd
Aktualnie zarząd Spółdzielni jest pełniony jednoosobowo przez prezesa;

Waldemar Kościukiewicz
(prezes zarządu)

Rada Nadzorcza
Władysław Szurek
Leszek Ferszka
Sławomir Kozłowski
Wilhelm Sojka

Numer indentyfikacji podatkowej
PL6151952693