Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania (downloads)

 

 

I. Umowy i warunki świadczenia usług opracowane przez Spółdzielnię

 

Warunki świadczenia usług budowlanych.

PL06.2006
PL06.2008

 

General Terms and Conditions for Construction Services

ENG03.2006
ENG12.2007


Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen

(Version)


DE01.2007
DE12.2007
DE02.2011
DE07.2016
DE12.2017

 

 

Warunki umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie.(umów konsorcjum)

(wersja)

01.2007
06.2007
05.2008
05.2009
09.2010
06.2011
06.2013
05.2014
10.2014
10.2016
06.2018P
(wersja dla partnerów zatrudniajcych pracowników)
02.2019   (wersja dla partnerów zatrudniajcych pracowników)

Warunki umów wspólnego przedsięwzięcia (kontrakty rolne)

12.2014


[11] Allgemeine Vertragsbedingungen einer Arbeitsgemeinschaft - Version 01.2007
http://www.expateam.com/downloads/arge-01-2007-de.pdf 

[12] 
Allgemeine Vertragsbedingungen einer Arbeitsgemeinschaft - Version 05.2008
http://www.expateam.com/downloads/arge-05-2008-de.pdf 

 

II. Druki do rozliczania robót budowlanych

 

[1] Obmiar / Aufmaß [PL/DE]
http://www.expateam.com/downloads/obmiar-aufmass.pdf 


[2] 
Obmiar / Quantity mesurement [PL/ENG]
http://www.expateam.com/downloads/mesurement-of-quantities.pdf 

[3] 
Protokół odbioru / Abnahmeprotokoll [PL/DE]
http://www.expateam.com/downloads/odbior-abnahme.pdf 

[4] 
Protokół odbioru / inspection certificate [PL/ENG]
http://www.expateam.com/downloads/inspection-certificate.pdf 

 

III. Druki do ewidencji czasu pracy i prac rozliczanych według stawek godzinowych

 


[1] Miesięczna ewidencja czasu pracy [PL]
http://www.expateam.com/downloads/godzinowka-miesieczna.pdf

[2]
Miesięczna ewidencja czasu pracy jako uchwała o podziale zysku [PL]
http://www.expateam.com/downloads/godzinowka-miesieczna-parytety.pdf

[3]
Tygodniowy raport (1) czasu pracy - Wochen-Arbeitsbericht [PL/DE]
http://www.expateam.com/downloads/wochen-arbeitsbericht.pdf

[4]
Dwutygodniowy raport czasu pracy - Zwei-Wochenbericht [PL/DE]
http://www.expateam.com/downloads/zwei-wochenbericht.pdf

[5]
Tygodniowy raport (3) czasu pracy - Work repport [PL/ENG]
http://www.expateam.com/downloads/weekly-work-repport.pdf

[6]
Zlecenie / potwierdzenie prac godzinowych - Regieauftrag/-bericht [PL/DE]
http://www.expateam.com/downloads/regiebericht.pdf

[7]
Zlecenie / potwierdzenie prac godzinowych - Order / hourly payed works [PL/DE]
http://www.expateam.com/downloads/hourly-wage-work.pdf
 


 

IV. Inne druki.


[1] "Kilometrówka" - rozliczenie kosztów przejazdu samochodem [PL/DE]
http://www.expateam.com/downloads/kilometrowka.pdf

[2]
"General Terms and Conditions of Recruiting Services [ENG]
http://www.expateam.com/downloads/general-terms-conditions-recruitment-expateam-2012.pdf


 

V. Teksty informacyjne.


[1] "Opodatkowanie w Niemczech dochodów z udziału w umowach wspólnego przedsięwzięcia (spółkach celowych) - Tekst informacjyjny.
http://www.expateam.com/downloads/opodatkowanie-dochodow-w-niemczech.pdf

[2]
"Odliczenie od dochodu kosztów przejazdu samochodem prywatnym oraz/lub srodkami komunikacji publicznej oraz ulg z tytułu pracy poza stałym miejscem zamieszkania w zwiazku ze swiadczeniem usług na terenie Niemiec - Tekst informacyjny.
http://www.expateam.com/downloads/odliczanie-kosztow-przejazdow.pdf