Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Statut i Regulaminy

Statut, Regulaminy informacja finansowa.

Jako spółdzielnia założona na gruncie polskiego prawa opieramy naszą działalność na Statucie gwarantującym jasne zasadady, równe prawa i dbałość o interesy wszystkich naszych członków. 

 Statut (PDF 79,6kB)

Regulaminy Spółdzielni:
 Regulamin Działalności Zarobkowej Spółdzielni. 

Drugi Regulamin Działalności Zarobkowej Spółdzielni. 


 Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie. 
 Drugi Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie. 

Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia (usługi dla rolnictwa i hodowli). 


 (Deutsch)

Satzung (PDF 154kB)
Ordnung der Arbeitsgemeinschaftsverträge im Bauwesen - Beschluß des Aufsichtsrates. 

 


Informacja finansowa