Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Podwykonawstwo na budowach

Ważnym obszarem naszej działalności są usługi podwykonawcze na budowach:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje ciepłownicze i sanitarne
 • prace ogólnobudowlane


 

 
 

Nasza działalność opiera się na współpracy z fachowcami prowadzącymi w swojej branży działalność gospodarczą jako firmy jednoosobowe. Spółdzielnia EXPATEAM występuje wobec wykonawców jako koordynator, który pozyskuje zlecenia i organizuje firmy jednoosobowe w zespół wykonawców. Podstawą współpracy jest umowa wspólnego przedsięwzięcia, w której wykonawcy uczestniczą jako nasi partnerzy. Więcej szczegółów na temat zasad współpracy..

Zdecydowaną większość prac wykonujemy na terenie Niemiec.
Z punktu widzenia wykonawców najważniejszymi korzyściami płynącymi ze współpracy ze Spółdzielnią EXPATEAM w przypadku działalności w Niemczech jest:

 • pozyskanie zlecenia, spisanie kontraktu, wycena robót
 • pomoc organizacyjna, językowa
 • załatwienie zakwaterowanie i prefinansowanie kosztów
 • pomoc w prowadzeniu kontraktu, rozliczenia, rozwiązywanie spraw spornych
 • wypłata zaliczki a konto przyszłych zarobków
 • bezpłatne objęcie wykonawców naszym firmowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3 mln. EUR
 • bezpłatne objęcie wykonawców naszym zwolnienie z niemieckiego podatku od usług budowlanych
 • bezpłatne objęcie wykonawców naszym zgłoszeniem do niemieckiej Izby Rzemieślniczej

Stale jesteśmy zainteresowani współpracą i mamy pracę dla fachowców, którzy spełniają następujące kryteria:

 • posiadają doświadczenie zawodowe w budownictwie
 • pracowali już za granicą
 • pełnili funkcje brygadzisty, majstra lub kierownika budowy
 • znają język niemiecki (preferowany) lub angielski
 • posiadają środek transportu, narzędzia
 • mogą skompletować własny zespół zaufanych fachowców
 • są gotowi do wyjazdu od zaraz

Obok wyżej opisanej oferty współpracy, która jest skierowana do fachowców prowadzących działalności jako firmy jednoosobowe, z dobrym skutkiem współpracujemy także z firmami zatrudniającymi pracowników.

***
Z punktu widzenia naszych klientów - zleceniodawców również wygodniejsza jest sytuacja, w której zamiast grona podwykonawców, którzy działają jako odrębne firmy jednoosobowe, rolę zleceniobiorcy pełni jeden podmiot, który koordynuje i ponosi odpowiedzialność kontraktową za pozostałych.