Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

AGENCJA ZATRUDNIENIA

pośrednictwo pracy

 

Jako agencja pośrednictwa pracy jesteśmy w stanie zapewnić Pracodawcom pomoc w znalezieniu kompetentnych pracowników, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa.

Dlaczego w ogóle warto korzystać z pośrednictwa?

Rekrutacja pracowników kosztuje czas i pieniądze. Jeżeli Twoja firma nie posiada np. wyspecjalizowanego działu ksiegowości to często lepiej jest wynająć biuro rachunkowe zamiast tworzyć dział księgowości u siebie albo na koniec każdego miesiąca prowadzeniem księgowości obarczać pracowników zwykle odpowiedzialnych za realizację innych zadań. Proponujemy, aby w podobny sposób spojrzeć na rekrutację pracowników poprzez agencję. Agencja zatrudnienia jest właśnie takim zewnętrznym działem rekrutacyjnym do wynajęcia.

Powierzenie rekrutacji firmie zewnetrznej daje następujące korzyści:

 • oszczędność czasu - dla agencji zatrudnienia rekrutacja to kluczowe zadanie, jest ona do tego przygotowana, ma doświadczenie i odpowiednie narzędzia informatyczne, banki kadr itp., nierzadko od razu może zaproponować odpowiednich kandydatów

 • oszczędność kosztów - prowizja agencji jest płatna pod warunkiem, że rekrutacja zakończy się powodzeniem. Jeżeli prowadzisz rekrutację samodzielnie to poniesiesz nakłady, bez względu na efekt.

 • gwarancja - w razie, gdy pracownik zwerbowany przez agencję nie sprawdzi się lub zrezygnuje agencja zapewnia zastępstwo nieodpłatnie

 • pełna kontrola - agencja przedstawia wyselekcjonowanych kandydatów do wyboru, ale decyzje kogo zatrudnić podejmuje klient

 

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszych usług?

Kto sam zajmował się rekrutacją raczej nie uwierzy, że posiadamy najlepszych specjalistów w każdej dziedzinie, czekających tylko na nasz sygnał do podjęcia fachowych zadań za minimalne stawki. I słusznie, bo prawda jest taka, że operujemy na tym samym rynku pracy co inne agencje i mamy dostęp do tych samych zasobów ludzkich. Podobnie jak inne agencje mamy możliwość zwerbowania pracowników z Polski, krajów byłego Związku Radzieckiego, a niekiedy także z krajów Europy Zachodniej lub Azji. Podobnie jak inni dysponujemy narzędziami informatycznymi, które zapewniają nam stały dopływ kandydatów oraz pomagają w ich selekcjonowaniu.

Naszą firmę wyróżnają jednak pewne szczególne umiejętności, którymi rzadko dysponują inne agencje , a które dla naszych klientów mogą mieć fundamentalne znaczenie:
 

 • wiemy jak kalkulować i mierzyć wydajność pracy - obok działalności jako agencja zatrudnienia nasza firma z dobrym skutkiem zajmuje się realizacją kontraktów usługowych za granicą. W ramach tej działalności ryzyko wydajności pracy leży po naszej stronie.

 • znamy się na kosztorysowaniu i systemach pracy akordowej - nasza firma jest kierowana przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w firmach z branży budowlanej,a ekonomika robót budowlanych opiera między innymi na kontroli pracochłonności.

 • posiadamy zaawansowane doświadczenia w stosowaniu umów cywilno-prawnych - O tym, że koszty siły roboczej można obniżyć stosując umowy cywilno-prawne wiedzą nie tylko przedsiębiorcy, ale także ZUS, PIP i Urząd Skarbowy. Dlatego stosując je nie można tracić z pola widzenia rzeczywistych kryteriów odróżniających pracę najemną od świadczenia usług. Nieumiejętne zawieranie umów cywilno-prawnych może sprowadzić na firmę poważne koszty i problemy prawne. Rzecz nie polega bowiem tylko na zapisach zawartych w umowie, ale w równej mierze na odpowiednim kształtowaniu rzeczywistych relaji pomiędzy stronami. Nasza firma dysponuje unikalną wiedzą w tej dziedzinie.

 

Leasing pracowniczy - czyli udostępnianie personelu

Obok pośrednictwa pracy nasza firma oferuje także usługi udostępniania pracowników. Jest to forma outsourcingu polegejąca na tym, że pracownik zostaje zatrudniony przez naszą agencję, ale wykonuje pracę na rzecz "pracodawcy użytkownika". Taka forma zatrudnienia jest przydatna w wielu różnych sytuacjach - jak na przykład:

 • zatrudnianie na zastępstwa lub tymczasowo w celu uporania się z okresowym lub sezonowym zwiększeniem ilości pracy
 • zatrudnianie na próbę przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu na stałe.
 • obsada stanowisk pomocniczych itp.
 • obsada stanowisk produkcyjnych, gdy pracodawca z różnych względów nie chce formalnie zwiększać zatrudnienia

Leasing pracowniczy charakteryzuje się między innymi tym, że:

 • pracodawca użytkownik nie musi zajmować się doborem pracowników ani formalnościami związanymi z ich zatrudnieniem
 • pracodawcę użytkownika nie dotyczą sprawy urlopów, chorobowego, zwolnień itp.
 • pracodawca użytkownik nie jest stroną stosunku pracy
 • pracownicy tymczasowi pracują na rzecz pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem

 

Aby skorzystać z naszych usług w zakresie rekrutacji lub udostępniania pracowników prosimy o kontakt z naszym biurem w Zgorzelcu lub o wypełnienie formularza kontaktu na naszej stronie WWW.

Cena usługi / warunki umowy

Cena usługi jest pochodną wysokości wynagrodzenia pracownika tymczasowego, które jest ustalane wspólnie z Pracodawcą Użytkownikime w oparciu o realia rynku pracy i sytuację w zakładzie pracy.
Oprócz bieżącego wynagrodzenia pracownika (stawki godzinowej) Agencja Pracy ponosi także inne koszty obciążające pracodawcę do których zalicza się przede wszystkim:

 • wstępne badania lekarskie
 • ogólne szkolenie BHP
 • ZUS (część pracodawcy)
 • urlop
 • chorobowe
 • w niektórych przypadkach także zakwaterowanie i dowozy do pracy

Ogólne warunki rekrutacji i udostępniania pracowników tymczasowych
www.expateam.com/downloads/praca-tymczasowa-OWU.pdf
 

Warunki pośrednictwa pracy
www.expateam.com/downloads/aneks-posrednictwo-OWU.pdf

Certfikaty


EXPATEAM posiada potwierdzone urzędowymi certyfikatami uprawnienia do prowadzenie działalności w zakresie:

:: pośrednictwa pracy w Polsce i za granicą


 

:: prowadzenia agencji pracy tymczasowej w Polsce

 

:: prowadzenia agencji pracy tymczasowej w Niemczech