Hotel IBIS Singen (instalacja elektryczna)

Obiekt / miejsce realizacji:
Hotel IBIS Singen
Zakres prac:
Instalacja elektryczna
-okablowanie budynku, montaż osprzętu i oświetlenia, instalacje niskoprądowe
Terminy realizacji:
07.2021 – 04.2022
Wartość zlecenia:
około 130.000 EUR
rozliczenie: obmiar/akord
Uwagi /Szczegóły:
Obiekt nowopowstający,

Status zlecenia:
Oferta w przygotowaniu