Instalacja badawczego akceleratora cząstek elementarnych FAIR Nord-2 Darmstadt (Instalacja elektryczna)

Terminy realizacji:
2024 – 2026

Zakres prac do wykonania:
układanie okablowania i osprzętu pomocniczej instalacji elektrycznej
Montaż oświetlenia w w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach serwisowych

Orientacyjny nakład robocizny:
45000 roboczogodzin

Status zlecenia:
Oferta złożona

Informacja o obiekcie:
Budowa instalacji badawczego akceleratora cząstek elementarnych