Biurowiec Equalizer Berlin Landgrafenstrasse (instalacja ciepłownicza i chłodu)

Termin realizacji:
2024-2026

Zakres prac:
Montaż rurociągów stalowych oraz armatury (podłącznia zaciskowe oraz victaulic)
Podłączenie węzła cieplnego
Podłączenie maszyn ziębniczych
Montaż grzejników i konwektorów
Podłaczenie sufitowych urządzeń grzejno-chłodniczych

Orientacyjny nakład robocizny:
14000 roboczogodzin

Status zlecenia:
Oferta w opracowaniu

Informacja o obiekcie:
Budowa nowego biurowca

https://www.die.ag/en/projects/ongoing-projects/equalizer-en