Deutschlandhaus Hamburg (Instalacja sanitarna)

Obiekt / miejsce realizacji:
Budynek użyteczności publicznej „Deutschlandhaus” – Hamburg, Niemcy

Zakres prac:

instalacja sanitarna

Terminy realizacji:
10.2021 – 12.2022

Wartość zlecenia:
w trakcie ustalania
rozliczenie: obmiar/akord

Status zlecenia:
Oferta w przygotowaniu