Carl-Zeiss-Heightech Jena (prace instalacyjne)

Termin realizacji:
06.2024 – 04.2025

Zakres prac:
Budowa pomieszczeń biurowych i technologicznych.
Instalacja ciepłownicza i chłodu. Montaż rurociągów stalowych ze stali nierdziewnej oraz spawanych oraz armatury (podłącznia zaciskowe oraz spawane)

Orientacyjny nakład robocizny:
10000 roboczogodzin

Status zlecenia:
Oferta złożona