Budynek wydziału Matematyki Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (Instalacja elektryczna)

Zakres prac:
– okablowanie elektryczne
– rozdzielnie, osprzęt
– oświetlenie
– instalacje niskoprądowe

Status zlecenia:
prace w realizacji od 04.2023