Budownictwo mieszkaniowe Monachium (instalacje wewnętrzne)

Obiekt
Nowe budownictwo wielorodzinne w Monachium

Okres realizacji
07.2021-08.2022

Zakres prac
Instalacja C.O.
Instalacja sanitarna
Wentylacja

Wartość prac
instalacja sanitarna 258.000 EUR
wentylacja 68.000 EUR
centralne ogrzewanie  69.000 EUR
(obmiar, akord)

Status
Oferta w opracowaniu